Επίπεδο χημείας που χρειάζεται βοήθεια ο μαθητής
Λυκείου

Πόσοι μαθητές ενδιαφέρονται;
2

Που μπορεί να σας βοηθήσει ο καθηγητής;
Να μπω στην Ιατρική σχολή

Ποιες ημέρες είναι καλύτερες για μαθήματα;
Άλλο (θα διευκρινίσω)
Μόλις μάθω το πρόγραμμα του φροντιστηρίου θα σας ενημερώσω

Πώς μπορούν να γίνουν τα μαθήματα χημείας;
Θα συναντώ τον δάσκαλο χημείας, Ο δάσκαλος χημείας θα με συναντάει

Μπορώ να συναντώ τον δάσκαλο στη περιοχή:
Θεσσαλονίκης

Ο δάσκαλος μπορεί να με συναντάει στη περιοχή:
Θεσσαλονίκης
Τούμπα

Πότε θα θέλατε να ξεκινήσετε;
Μέσα στις επόμενες 7 – 15 ημέρες

Αν έχετε συγκεκριμένο προϋπολογισμό, μπορείτε να αναφέρετε εδώ
12

Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζει ο δάσκαλος;
Όχι, είμαστε εντάξει

Ο δάσκαλος μπορεί να ..
με καλέσει όποτε μπορεί


Στοιχεία Επικοινωνίας
Όνομα μαθητή
Ελένη

Δάσκαλοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εώς σήμερα: 1

Αποκτώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλώνετε έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους χρήσης

……………….
IP διεύθυνση χρήστη: 2a02:587:5416:67d7:415b:b170:170a:7b66

Ημερομηνία υποβολής: 12/06/2020