Που μπορεί να σας βοηθήσει ο δάσκαλος;
Εκμάθηση γερμανικών

Η περιοχή σας

Αν έχετε συγκεκριμένο προϋπολογισμό, μπορείτε να αναφέρετε εδώ
Δεν έχω συγκεκριμένο προϋπολογισμό / Συζητήσιμο με τον δάσκαλο

Ώρα / Τρόπος επικοινωνίας
Μπορεί να με καλέσει μετά τις 18.00


Στοιχεία Επικοινωνίας
Όνομα μαθητή
Μιντζολη Ιωάννα

Η αίτηση υποβλήθηκε από το προφίλ σας:
https://daskaloi.gr/profiles/aristidis-orfanidis/

Αποκτώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλώνετε έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους χρήσης

……………….
IP διεύθυνση χρήστη: 2003:e4:ebd3:8031:39bc:ce2a:3757:d1af

Ημερομηνία υποβολής: 13/06/2019