Που μπορεί να σας βοηθήσει ο δάσκαλος;
αρχάριοι που θέλουμε να ξεκινήσουμε

Η περιοχή σας
Ν.Φιλαδέλφεια

Αν έχετε συγκεκριμένο προϋπολογισμό, μπορείτε να αναφέρετε εδώ
οικονομικά μαθήματα

Ώρα / Τρόπος επικοινωνίας
Μπορεί να με καλέσει όποτε μπορεί


Στοιχεία Επικοινωνίας
Όνομα μαθητή
Δήμητρα Καραμητσιάνη

Η αίτηση υποβλήθηκε από το προφίλ σας:
https://daskaloi.gr/profiles/georgios-pistas/

Αποκτώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλώνετε έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους χρήσης

……………….
IP διεύθυνση χρήστη: 141.237.246.118

Ημερομηνία υποβολής: 09/09/2019