Που μπορεί να σας βοηθήσει ο δάσκαλος;
Διάβασμα Παιδιού Δευτέρας δημοτικού σε συγκεκριμένες ώρες Απο15:00έως 17:00/18:00

Η περιοχή σας
Πειραιά Καλλίπολη

Αν έχετε συγκεκριμένο προϋπολογισμό, μπορείτε να αναφέρετε εδώ
Έως 5€ την ώρα

Ώρα / Τρόπος επικοινωνίας
Μπορεί να με καλέσει όποτε μπορεί


Στοιχεία Επικοινωνίας
Όνομα μαθητή
Θοδωρης

Η αίτηση υποβλήθηκε από το προφίλ σας:
https://daskaloi.gr/profiles/stella-nikolakaki/

Αποκτώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλώνετε έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους χρήσης

……………….
IP διεύθυνση χρήστη: 176.58.192.32

Ημερομηνία υποβολής: 07/10/2019