Αλέξανδρος Γαϊτανέρης

Μεταδοτικότητα και εκμάθηση οργάνου στα πλαίσια που επιθυμεί ο μαθητής.