Μαρία Μπούρου

Ιδιαίτερα μαθήματα σε αρχαία, λατινικά, έκθεση και σε όλα τα φιλολογικά σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου.

Προετοιμασία για Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Μαθήματα κατ οίκον και εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας στο Ίντερνετ (Webex ή/και Skype).

Πολύ λογικές τιμές