Δήμητρα Χ.

Δασκάλα δημοτικού, ελληνικών

Αναλαμβάνω μαθητές Δημοτικού για το καθημερινό τους διάβασμα που αφορά το σχολείο, καθώς και την επανάληψη αλλά και συντήρηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης από παλαιότερες τάξεις.

Ακόμα μαθήματα Ελληνικών παραδίδονται σε Ενήλικες οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν ή απλά να κατανοόυν την γλώσσα των Ελληνικών.

Η αγάπη μου για το επάγγελμα μου, το ενδιαφέρον μου για κάθε μαθητή και η κατανόηση των αναγκών τους μου δίνει την δυνατότητα για την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πλάνου προσαρμοσμένου επάνω στο κάθε άτομο ξεχωριστά.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά