Εικόνα Προφίλ

Ευαγγελία Κατρινάκη

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Τουρκικών από πτυχιούχο Τουρκικής Γλώσσας του ΙΜΧΑ με μετεκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη στο Πανεπιστήμιο Bogazici. Τμήματα ατομικά ή ολιγομελή. Παραδίδονται πλούσιες σημειώσεις υπό μορφή βιβλίου για όλα τα επίπεδα. Διαθέτω μεγάλη εμπειρία και μεταδοτικότητα.