Εικόνα προφίλ

Ευδοκία Αμανατίδου

Έχω αποφοιτήσει από το τμήμα οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το μεταπτυχιακό τμήμα του σώματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Ασχολούμαι με επενδυτικά σχέδια και επιδοτούμενα προγράμματα σε τεχνικό – μελετητικό γραφείο. Έχω συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Αναλαμβάνω μαθητές τρίτης λυκείου για το μάθημα της οικονομίας και φοιτητές οικονομικών σχολών ή σχολών λογιστικής και διοίκησης επιχειρήσεων για μαθήματα οικονομικών, λογιστικής και διοίκησης. Αναλαμβάνω επίσης την διεκπεραίωση εργασιών σε οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών.