Εικόνα Προφίλ

Κωνσταντίνος Φρειδερίκος

Μαθήματα Φυσικής & Πληροφορικής Λυκείου & Γυμνασίου απο καθηγητή με εμπειρία στο φροντιστηριακό χώρο και συγγραφικό έργο.