Εικόνα Προφίλ

Κωνσταντίνος Αγγέλης

Η πολύχρονη εμπειρία των 17 ετών σε συνδυασμό με την προσαρμογή σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους ώστε να αποδίδει τα μέγιστα ο μαθητής προσδίδουν την καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία για παράδοση των οικονομικών μαθημάτων της Γ Λυκείου.