Εικόνα Προφίλ

Κωνσταντίνος Βαλκανάς

Μεθοδική προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Δικές μου σημειώσεις. Πολυετής εμπειρία.