Εικόνα Προφίλ

Μαρία Φραντζέσκα Φινίδου

Παραδίδονται μαθήματα αγγλικών και ιταλικών από απόφοιτο του Cambridge University και με σπουδές στην Ιταλία.