Εικόνα Προφίλ

Μαρία Μιχαλοπούλου

Τα μαθήματα γίνονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Πάντοτε μεριμνώ για ότι ποιο πρωτοποριακό, πρωτότυπο, σύγχρονο υπάρχει χωρίς να αλλοιώνεται ο κλασικός χαρακτήρας και η ποιότητα των μουσικών σπουδών.