Μαρία Γερανιωτάκη

ONLINE (ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα, όχι το skype). Διαδικτυακά Φιλολογικά Μαθήματα (Γυμνάσιο- Λύκειο) και Διδασκαλία Ελληνικών σε αλλόγλωσσους (ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα).

Διαθέτω πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και μεταπτυχιακό στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).

Παρέχονται δωρεάν προσωπικές σημειώσεις και υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας γκρουπ (2-4 άτομα). Στο μάθημα χρησιμοποιείται ψηφιακός διαδραστικός λευκός πίνακας.

Ας εκμηδενίσουμε τις αποστάσεις και τις άσκοπες μετακινήσεις για πιο ποιοτική εκμάθηση και διδασκαλία.

Επεξηγούνται όλες οι απορίες των μαθητών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και προάγεται η γνώση, η παιδεία κι όχι η αποστήθιση. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα δίνεται ανατροφοδότηση στον/στους μαθητή/ές και στους γονείς για την πρόοδο και βελτίωσή του/τους.

Η σωστή συνεργασία μαθητή/ών και εκπαιδευτή αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η διδασκαλία με διαδικτυακό τρόπο (online) είναι ένας νέος, δημιουργικός κι αποτελεσματικός τρόπος για κάθε μαθητή.

Online (no skype, but educational platform). Greek as second/foreign language: My lesson and my curriculum follow the international CEFR (Common European Framework of Reference). Additionally, student/s can participate in examination for the Certificate of Attainment in Modern Greek (all levels) or learning for pleasure

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Μέσω internet

Σας ενδιαφέρει η δασκάλα; Επικοινωνήστε μαζί της άμεσα μέσω της παρακάτω φόρμας: