Εικόνα προφίλ

Maurizio De Rosa

Ιταλός δάσκαλος με πολυετή πείρα, πτυχιούχος Ελληνικής και Ιταλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, ετοιμάζει μαθητές για δίπλωμα CELI (όλα τα επίπεδα) και προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικοινωνία, προφορική και γραπτή, και στην εμπέδωση της γραμματικής. Στα μαθήματα χρησιμοποιείται έτοιμο υλικό (εγχειρίδιο, βιβλίο ασκήσεων κτλ) και υλικό που θα παρέχεται στο μαθητή από το δάσκαλο. Προβλέπεται επίσης η χρήση CD-Rom και ακουστικές ασκήσεις.