Νικόλαος Μεταξάκης

Διδάσκονται φιλολογικά μαθήματα όλων των τάξεων γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης. Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του Νεοελληνικού τμήματος της φιλοσοφικής σχολής.