Εικόνα Προφίλ

Νικολέτα Λ.

Διδάσκω το μάθημα μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες. Με πλούσιο φωτοτυπικό υλικό για παραπάνω εξάσκηση.