Ρουσλάν Μ.

Δάσκαλος ρωσικών, γερμανικών, αγγλικών

Παραδίδω ιδιαίτερα διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών, Γερμανικών και Ρωσικών.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά