Εικόνα Προφίλ

Σοφία Μπαμπούρα

  • Πτυχιούχος Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογία
  • Απόφοιτος Ιονίου Πανεπιστημίου
  • Πτυχιούχος Πιάνου
  • Μουσική προπαιδεία – Μουσικοκινητική από 3 ετών – μαθήματα πιάνου (κλασσικού, μοντέρνου) – Μαθήματα Αρμονίου