Θάλεια Δόλκα

Αποφοίτηση του Ελληνογαλλικού σχολείου “saint Joseph” με επάρκεια στα γαλλικά – κάτοχος του Sorbonne c2 – και φοιτήτρια νομικής παραδίδει μαθηματα γαλλικών και φιλολογίας.

Χαρακτηριστικό της διδασκαλίας ειναι η έντονη αλληλεπίδραση, η διαρκής προφορική – γραπτή εξέταση και η προσπάθεια να εκμαιεύονται οι πληροφορίες απο τον μαθητή.