Εικόνα Προφίλ

Βαγγέλης Παπαβασιλείου

Εταιρεία Πληροφορικής από το 1990 με μεγάλο πλήθος πελατών. Εμπειρία από μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων στην αγορά και καλή γνώση των δεξιοτήτων που ζητούν οι εργοδότες από τους υποψήφιους εργαζόμενους. Δυνατότητα πρότασης σε πλήθος εργοδοτών.