ΓΕΝΙΚΑ

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου daskaloi.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά, δηλώνει ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπού μας. Ο ιστότοπος daskaloi.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε εγγεγραμμένοι χρήστες & επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου daskaloi.gr.

Όροι χρήσης

Το daskaloi.gr αποτελεί μια υπηρεσία η οποία προσφέρει τη δυνατότητα προβολής καθηγητών, εκπαιδευτών, δασκάλων και προπονητών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στο τομέα που ειδικεύονται, σε ενδιαφερόμενους μαθητές.

Σκοπός του daskaloi.gr είναι η παροχή 2 τύπων υπηρεσιών:

1. Στους εγγεγραμμένους χρήστες της (ή επαγγελματίες), την δυνατότητα προβολής τους σε τρίτους οι οποίοι αναζητούν δασκάλους, καθηγητές, προπονητές ή εκπαιδευτές για προσωπική τους ανάγκη. Η συγκεκριμένη υπηρεσία του daskaloi.gr δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ελέγξει, ούτε φέρει καμμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνεται η οικονομική συμφωνία του προβληθέντα επαγγελματία (δάσκαλου, εκπαιδευτή, προπονητή, καθηγητή) και του ενδιαφερόμενου, καθώς επίσης ούτε για την καταβολή των διδάκτρων ή την αποπληρωμή αυτών. Η οικονομική σχέση των δυο παραπάνω, έγκειται αποκλειστικα στην μεταξύ τους συμφωνία. Οι τίτλοι σπουδών, ο επαγγελματισμός και η ποιότητα διδασκαλίας του κάθε προβληθέντα επαγγελματία επίσης δεν δύναται να ελεγχθεί και να εξακριβωθεί η εγκυρότητά τους από την υπηρεσία μας. Προσπαθούμε να κρατάμε το επίπεδο υψηλό με anti-spam τεχνολογία κατά την υποβολή της κάθε αίτησης και να ελέγχουμε την κάθε αίτηση προσφοράς ξεχωριστά, ώστε κάθε μία να προέρχεται πραγματικά από ενδιαφερόμενο επισκέπτη που αιτείται να λάβει προσαρμοσμένη προσφορά για συγκεκριμένη διδασκαλία.

2. Στους επισκέπτες (μη εγγεγραμμένους χρήστες) να αιτηθούν προσφορά δωρεάν, με όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρες απαντήσεις, ώστε να διευκολύνει τον επισκέπτη / αναζητητή στο να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει με σαφήνεια και σε ελάχιστο χρόνο (ένα μεγάλο ποσοστό απαντήσεων είναι αυτοματοποιημένο για κάθε τύπο διδασκαλίας), αλλά και στο να βοηθήσει τους επαγγελματίες με το να λαμβάνουν κατάλληλες αιτήσεις προσφορών βάσει των απαντήσεων των επισκεπτών (ή εν δυνάμει μαθητών).

1. Απαιτήσεις της υπηρεσίας από εγγεγραμμένους χρήστες

Με την αποδοχή των όρων χρήσης της υπηρεσίας μας ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει συμφωνήσει με τα παρακάτω:

1.1. Το αντικείμενο διαφήμισης της δραστηριότητάς του δεν  εμπίπτει σε προσπάθεια προσβολής της δημόσιας αιδούς καθώς και σε πορνογραφία, ναρκωτικά ή άλλες δραστηριότητες που ενδεχομένως να περιέχουν δικαστικό ή ποινικό ενδιαφέρον.

1.2. Το αντικείμενο προβολής αφορά ιδιοκτησία του χρήστη και δεν πρόκειται για προσπάθεια δυσφήμισης τρίτου. Σε τέτοια περίπτωση και μετά από υπόδειξη η υπηρεσία daskaloi.gr κατέχει και χρησιμοποιεί το δικαίωμα κατάργησης του χρήστη και παροχής όλων των συσχετιζόμενων δεδομένων σε νομικές αρχές εφόσον ζητηθεί.

1.3. Προσβλητική γλώσσα σε οποιοδήποτε τομέα υπηρεσιών του daskaloi.gr συνεπάγεται τροποποίηση του περιεχομένου από το daskaloi.gr χωρίς ενημέρωση του χρήστη. Διαρκής και επαναλαμβανόμενη παρόμοια ενέργεια συνεπάγεται σε αναστολή των υπηρεσιών επ’αόριστον.

1.4. Εφόσον κάποιος χρήστης επιθυμεί να αφαιρέσει την καταχώρησή του, έχει ο ίδιος αυτή τη δυνατότητα ή μπορεί να το ζητήσει από τον υπεύθυνο του daskaloi.

2. Προσωπικά δεδομένα

2.1. Το site daskaloi.gr ως κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχει χρειάζεται να συλλέγει κάποια προσωπικά δεδομένα για τους χρήστες της. Από αυτά τα στοιχεία κάποια ( στην επιλογή του χρήστη ) δημοσιεύονται στον κατάλογό μας (προφίλ επαγγελματία) και τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται από το daskaloi.gr για εσωτερική χρήση όσον αφορά την επικοινωνία με τον πελάτη.

2.2. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για την ορθή παροχή των αναγραφόμενων υπηρεσιών και δεν δίδονται σε τρίτους για κανένα λόγο πρίν την έγγραφη συμφωνία του χρήστη. Επίσης οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το daskaloi.gr μόνο για δική του διαφημιστική χρήση και χωρίς να εμπλέκεται τρίτος ή υπηρεσία από τρίτο.

2.3. Οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων σε web server και δεν είναι προσβάσιμες παρά μόνο από τον υπεύθυνο διαχείρισης του daskaloi.

Για περισσότερα σχετικά με τη πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων, διαβάστε εδώ.

Έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση ενός ποιοτικού επιπέδου στην υπηρεσία μας, οποιαδήποτε εγγραφή δασκάλου, καθηγητή, εκπαιδευτή, προπονητή, ελέγχεται πρώτα από τον υπεύθυνο του daskaloi.gr και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα.

3. Όροι Πληρωμής & Εγγυήσεις

3.1. Θα επιβάλλονται τέλη για τη χρήση, σύμφωνα με το τον τιμοκατάλογο κόστους lead του daskaloi.gr. Το μέλος που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες με χρέωση του daskaloi.gr είναι υποχρεωμένο να καταβάλει αυτά τα τέλη χρήσης.

3.2. Τα τέλη χρήσης είναι το αντάλλαγμα για τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου daskaloi.gr. Δεν εγγυόμαστε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ανάδοχοι/επαγγελματίες (δάσκαλοι – προπονητές – καθηγητές – εκπαιδευτές), ανεξάρτητα από το αν η αυτή δεν υπήρχε από την αρχή ή έπαψε να υφίσταται μετά την παράδοση. Την ευθύνη της καταλληλότητας του αναδόχου την έχει αποκλειστικά ο πελάτης/μαθητής. Ειδικότερα τα τέλη χρήσης, που χρεώνει το site daskaloi.gr, δεν εγγυώνται την εύρεση μαθητών με οριστικό κλείσιμο συμφωνίας. Ως εκ τούτου η υποχρέωση για την καταβολή τελών χρήσης/κόστους στοιχείων πληροφοριών μαθητών («lead»), εξακολουθεί να ισχύει εάν μια αίτηση προσφοράς που αφορά μια είδους διδασκαλία που διατίθενται μέσω του daskaloi.gr δεν διεξαχθεί. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει την αίτηση προσφοράς ή μετανιώσει ή αλλάξει γνώμη μετά την υποβολή αίτησης προσφοράς. Είναι πολιτική του ιστοτόπου να μην δεσμεύεται ο «εν δυνάμει» μαθητής να αποδεχθεί προσφορά από τον επαγγελματία.

3.3. Τα τέλη χρήσης προ-καταβάλλονται πριν την αποκάλυψη στοιχείων πληροφοριών των μαθητών. Αποδεκτοί μέθοδοι πληρωμής είναι εκείνοι που προσφέρουμε.

3.4. Κάθε επιπλέον κόστος σε σχέση με την είσπραξη τελών για τη χρήση (π.χ. τραπεζικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσω του κράτους ή των δαπανών που προκαλούνται από προεπιλογή και τρίτους φορείς π.χ. PayPal) επιβαρύνουν αποκλειστικά το ενδιαφερόμενο μέλος που εκδηλώνει το ενδιαφέρον να απαντήσει σε αίτηση προσφοράς.

3.5. Εάν για κάποιο λόγο, παρά τα υψηλά μέτρα που λαμβάνουμε εναντίον spam, διαπιστώσουμε και επιβεβαιώσουμε μαζί σας μη έγκυρο lead (όπως μη έγκυρο email επικοινωνίας μαθητή ή μη έγκυρος αριθμός τηλεφώνου) θα σας επιστρέψουμε το κόστος του lead, ακριβώς την ίδια στιγμή.

3.6. Σε περίπτωση που ο μαθητής δηλώσει / υποβάλλει στην αίτησή του ότι επιθυμεί επικοινωνία μόνο μέσω email, τότε ο δάσκαλος θα το γνωρίζει από πριν και θα είναι στη δική του ευχέρεια αν θέλει να αποκτήσει ως στοιχείο επικοινωνίας, αποκλειστικά και μόνο το email του εν δυνάμει μαθητή του.

4. Η ευθύνη Για Το Περιεχόμενο. Η Δική Μας Ευθύνη

4.1. Το περιεχόμενο στην αίτηση προσφοράς που αναρτάται στο daskaloi.gr, συντάσσεται αποκλειστικά από το ενδιαφερόμενο χρήστη / επισκέπτη. Ο χρήστης που το συντάσσει παίρνει το ρόλο του «εν δυνάμει μαθητή» και είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το περιεχόμενο. Εμείς εξετάζουμε αυτό το περιεχόμενο και σε περίπτωση που είναι παράνομο, δυσφημιστικό ή ανεπίτρεπτο άνευ αδείας θα διαγράφεται ή θα εμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτό. Ο χρήστης με την υποβολή της αίτησης, δηλώνει πώς όλα τα στοιχεία είναι αληθή και αναγνωρίζεται αυτομάτως ο ρόλος του ως ενδιαφερόμενος μαθητής που αφορά τον ίδιο ή δικό του συγγενικό πρόσωπο (π.χ. το παιδί του) ή φίλο.

4.2. Η μορφή των υπηρεσιών του daskaloi.gr και τα χαρακτηριστικά από καιρό σε καιρό μπορούν να αλλάζουν. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε ή να διατηρούμε οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά. Δεν παρέχεται εγγύηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του συστήματος. Το σύστημα ενδέχεται να περιορίζεται εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου από τη διεξαγωγή τακτικών ή εκτάκτων εργασιών (συντήρησης ή για άλλους λόγους, π.χ. τις επιμέρους λειτουργίες). Τότε θα εμφανίζεται μήνυμα τύπου «Υπό Συντήρηση». Ο ιστότοπος daskaloi.gr απαλλάσσεται από κάθε είδους ευθύνη για τις συνέπειες της περιορισμένης διαθεσιμότητας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν συνέπειες από περιορισμένη διαθεσιμότητα για τις προσφορές που έχουν γίνει, για τις προσφορές που είναι αδύνατον να γίνουν κατά την διάρκεια αυτής, όπως και σε περίπτωση που μια αίτηση λήγει σε περίοδο περιορισμένης διαθεσιμότητας.

4.3. Το daskaloi.gr θα διεξάγει συνεχή και απροειδοποίητο έλεγχο τήρησης των όρων.

4.4. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι στο χρήστη για τυχόν απώλεια, ζημία, έξοδα, δαπάνες ή άλλες απαιτήσεις για αποζημίωση που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες ή οδηγίες παρέχονται από τα μέλη που είτε είναι ελλιπείς είτε εσφαλμένες είτε ανακριβείς.

4.5. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί στον χρήστη για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση, ή οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης των υποχρεώσεων μας εάν η καθυστέρηση ή η αδυναμία οφείλεται σε: Θεομηνίες ή πόλεμο ή τρομοκρατία ή αδυναμία της εξουσίας ή την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν των δυνατοτήτων μας.

4.6. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι στο χρήστη για οποιαδήποτε απρόβλεπτη απώλεια ή ζημία που προκύπτει συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών

4.7. Για να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση κάθε καταγγελίας που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τον ιστότοπο daskaloi.gr ή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του, ο χρήστης πρέπει να παρέχει τα πλήρη στοιχεία για κάθε καταγγελία του εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την επιχείρησή μας.

4.8. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για κανενός είδους σωματικής βλάβης ή θάνατο που προκλήθηκε από αμέλεια ή από ψευδή δήλωση χρηστών.

4.9. Οι παρακάτω διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται εφόσον δεν είστε πελάτης/αναζητητής μαθημάτων, δηλαδή, ισχύουν στο πλαίσιο μιας εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας και προϋποθέτει να είστε δηλωμένος ως εγγεγραμμένος επαγγελματίας (δάσκαλος – εκπαιδευτής – καθηγητής – προπονητής) στον ιστότοπο daskaloi.gr και να έχετε προ-καταβάλλει το κόστος του lead (στοιχείων πληροφοριών του μαθητή) στον ιστότοπο daskaloi.gr. Ως εκ τούτου, αποκτάτε το δικαίωμα να μπορείτε να συμμετέχετε ως διαγωνιζόμενος.

4.10. Οι ακόλουθες διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζουν ολόκληρη την οικονομική ευθύνη του Διαγωνιζόμενου – Δασκάλου (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης για τις πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων σε περίπτωση που αφορά σχολή – εκπαιδευτικό κέντρο – φροντιστήριο – αθλητικό κέντρο) σχετικά με:

4.10.1 οποιαδήποτε παράβαση αυτών των όρων

4.10.2 οποιαδήποτε χρήση των λειτουργιών του daskaloi.gr ή οποιοδήποτε μέρος αυτών

4.10.3 κάθε εκπροσώπηση, δήλωση ή πράξη ή παράλειψη, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους όρους αυτούς ή την συμφωνία ιδιότητας μέλους.

4.11 Όλες οι εγγυήσεις, προϋποθέσεις και άλλες διατάξεις που προβλέπονται από το νόμο εξαιρούνται, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, από αυτούς τους όρους ή της συμφωνίας ιδιότητας μέλους.

4.12 Τίποτα σε αυτές τις προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για:

4.12.1 θάνατο ή σωματική βλάβη που απορρέουν από αμέλεια ή οποιαδήποτε ζημία ή ευθύνη που πραγματοποιήθηκαν από τον χρήστη, ως αποτέλεσμα απάτης ή δόλιας παραπλάνησης από εμάς

4.13 Βάσει των άρθρων 4.11 και 4.12 δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για:

4.13.1 απώλεια κερδών ή

4.13.2 απώλεια εργασιών ή

4.13.3 εξάντληση της υπεραξίας ή / και παρόμοιες απώλειες ή

4.13.4 μη επίτευξη της αναμενόμενης εξοικονόμησης ή

4.13.5 ακύρωση της σύμβασης / αίτησης προσφοράς ή

4.13.6 απώλεια λόγω τεχνικών προβλημάτων δεδομένων ή πληροφοριών ή

4.13.7 οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, επακόλουθες ή καθαρά οικονομικές απώλειες, ζημίες, έξοδα ή δαπάνες.

4.14 Βάσει των άρθρων 4.11 και 4.12 η συνολική μας ευθύνη για αποζημίωση, από σύμβαση λόγω αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ή παράβαση νομικής υποχρέωσης ή παραπλάνηση), που προκύπτει από τους όρους αυτούς ή τη συμφωνία ιδιότητας μέλους , περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλεται σε μας από τον χρήστη (επαγγελματία) ως τέλη για τη χρήση της υπηρεσίας ή των λειτουργιών του daskaloi.gr, της οποίας εκδόθηκε η ευθύνη και προκύπτει ίσο με το ποσό του κόστους του lead (στοιχείων επικοινωνίας «εν δυνάμει» μαθητή).

4.15 Για κάθε νομική διαφορά που θα προκύψει και κάθε διοικητική επίλυση μεταξύ δασκάλων – μαθητών, αρμόδιο δικαστήριο είναι πάντα το δικαστήριο της περιοχής όπου πραγματοποιείται η συναλλαγή.

5. Αλληλογραφία

5.1 Η επικοινωνία σχετικά με αυτούς τους όρους σε ηλεκτρονική μορφή κειμένου (e-mail) και όλα τα αιτήματα αποστέλλονται ή παραδίδονται ως εξής:

5.1.1 Προς εμάς: Τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας με τον ιστότοπο daskaloi.gr βρίσκονται στην υπερσύνδεση «Επικοινωνία»

5.1.2 Προς το μέλος/επαγγελματία: Στοιχεία επικοινωνίας του μέλους θεωρούνται αυτά που εμφανίζονται στο προφίλ του (ή κατάλογο). Η αλληλογραφία που αποστέλλεται από εμάς ή από ένα μέλος, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), θεωρείται ότι έχει παραδοθεί κατά τη στιγμή της αποστολής της.

5.1.3. Προς τον επισκέπτη/χρήστη/μαθητή: Στοιχεία επικοινωνίας του επισκέπτη/χρήστη/μαθητή θεωρούνται αυτά που δηλώνει κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης της προσφοράς. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται από εμάς ή από ένα εγγεγραμμένο μέλος/επαγγελματία προς τον επισκέπτη/χρήστη/μαθητή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), θεωρείται ότι έχει παραδοθεί κατά τη στιγμή της αποστολής της.

5.2. Σε περίπτωση επικοινωνίας με e-mail το περιεχόμενο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα καθώς και την ημερομηνία και ώρα που απεστάλη.

5.3. Ένα e-mail που λαμβάνεται θεωρείται έγκυρο όταν ο αποστολέας είναι και ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

5.4. Οποιαδήποτε αλληλογραφία που δεν συμμορφώνεται με τους ποιο πάνω όρους θα θεωρείτε εσφαλμένη και άκυρη, συνεπώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

6. Πληροφορίες Για Την Ακύρωση Εγγραφής

6.1. Δικαίωμα ακύρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ακύρωση της συμφωνίας ιδιότητας μέλους ανά πάσα στιγμή. Για την ακύρωση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω e-mail. Δεν χρειάζεται να δώσετε καμία εξήγηση.

7. Γενικοί Όροι

7.1. Ο ιστότοπος daskaloi.gr δεσμεύεται για την παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών εύρεσης επαγγελματιών για τους μαθητές καθώς επίσης εύρεσης μαθητών που γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν, για τους επαγγελματίες. Προσπαθούμε καθημερινά να ανεβάζουμε τον πήχη του επιπέδου των δασκάλων καθώς επίσης την εγκυρότητα και αξιοπιστία των leads που δημιουργούνται.

7.2. Ο ιστότοπος daskaloi.gr παραχωρεί διαφημιστικό χώρο δωρεάν, στον οποίο προβάλει δάσκαλους, καθηγητές, εκπαιδευτές, προπονητές (εφεξής για την παρούσα ο όρος “επαγγελματίες”), που παραδίδουν διαφόρων τύπων μαθημάτων. Επίσης, προσφέρει δωρεάν αιτήσεις προσφορών για τους επισκέπτες χρήστες του (ή αλλιώς εν δυνάμει μαθητές). Το μοντέλο συνεργασίας με τους επαγγελματίες γίνεται με την φιλοσοφία παροχής προς αυτούς, υψηλής ποιότητας lead, δηλαδή ο διαφημιζόμενος πληρώνει μόνο εφόσον έχει λάβει πολύ σημαντικές πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και είναι στην δική του ευχέρεια να λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα μαθητή, ώστε να απαντήσει σε προσφορά.  Οι επαγγελματίες που προβάλλονται στο daskaloi.gr, δεν έχουν υπαλληλική σχέση με αυτό και δεν δεσμεύονται για τίποτα απέναντι στο daskaloi.gr παρά μόνο για την εγκυρότητα των στοιχείων που μας αποστέλλουν προς ανάρτηση στο κατάλογο ή προφίλ τους online.

7.3. Το daskaloi.gr παρέχει την υπηρεσία αίτησης προσφοράς στους μαθητές δωρεάν, χωρίς δέσμευση αποδοχής προσφοράς από οποιονδήποτε επαγγελματία.

7.4. To daskaloi.gr δεν λαμβάνει μέρος με κανένα τρόπο στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ μαθητών και καθηγητών, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως.

7.5. Το daskaloi.gr δεν εγγυάται την πληρωμή των επαγγελματιών (δασκάλων – εκπαιδευτών – καθηγητών – προπονητών) από τους μαθητές.

7.6. Το daskaloi.gr έχει δικαίωμα να δημοσιεύει πληροφορίες (π.χ. σύνοψη βιογραφικού ή δραστηριότητα σχολής) και φωτογραφία του επαγγελματία στην ιστοσελίδα του και στα Social Media.

7.7 Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου συνιστά περιουσία του daskaloi.gr και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 όπως αυτός ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τις οποίες η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο. Η επιχείρηση IAMOS, είναι η μόνη δικαιούχος και νόμιμη διαχειρίστρια του περιεχομένου του ιστότοπου daskaloi.gr.