Σπύρος Μάλλιος

Η μάθηση είναι μια τέχνη… Χρειάζεται να μάθουμε να σκεπτόμαστε αποτελεσματικά, ώστε να επιλύουμε τις ασκήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση του μαθητή με διαφορετικά είδη ασκήσεων, στην επανάληψη και στην σταδιακή πρόοδο του.

Ειδικά στην αρχή, μεγάλη σημασία έχει να καλύψουμε τυχόν κενά και να θέσουμε τις βάσεις για την κατανόηση των μεθόδων επίλυσης των ασκήσεων.

Κατόπιν, ο μαθητής αποκτά αυτοπεποίθηση και δεξιότητες και επιλύει τις ασκήσεις μόνο του.

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Εξυπηρετώ περιοχές:

Σας ενδιαφέρει ο δάσκαλος; Επικοινωνήστε μαζί του άμεσα μέσω της παρακάτω φόρμας: