Κάθε δάσκαλος που εγγράφεται στο daskaloi.gr πιστοποιεί τις γνώσεις του και την εμπειρία του ανεβάζοντας τουλάχιστον [1] πτυχίο γνώσεών του.

Κανένας δάσκαλος δεν μπορεί να εγγραφεί αν δεν έχει αρχικά πιστοποιήσει την ειδίκευσή του.

Επιπλέον κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την εμπειρία του με τον δάσκαλο αφού παρακολουθήσετε τουλάχιστον το 1ο σας μάθημα.

Μέσος όρος τιμών online μαθημάτων:
Από 5€ έως +30€ / ώρα

Μέσος όρος αξιολογήσεων:
4,9 stars / 5 από 47 αξιολογήσεις