Μαθήματα online / μέσω internet

Ιδιαίτερα μαθήματα εξ’ αποστάσεως μέσω ίντερνετ / skype

Δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτές, προπονητές για διαδικτυακά ιδιαίτερα μαθήματα ή ομαδικά

Ακαδημαϊκά

Διαδικτυακά μαθήματα εξ’ αποστάσεως

Κάθε δάσκαλος για διαδικτυακό μάθημα που εγγράφεται στο daskaloi.gr επαληθεύει τις γνώσεις του και την εμπειρία του ανεβάζοντας τουλάχιστον [1] αποδεικτικό / πτυχίο γνώσεών του.

Κανένας δάσκαλος δεν μπορεί να εγγραφεί αν δεν έχει αρχικά πιστοποιήσει την ειδίκευσή του.

Επιπλέον κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την εμπειρία του με τον δάσκαλο αφού παρακολουθήσετε τουλάχιστον το 1ο σας μάθημα.

Μαθήματα online – τιμές:
Από 7€ έως +30€ / ώρα

Μέσος όρος αξιολογήσεων:
4,9 stars / 5 από 147 αξιολογήσεις