* Πιστοποιημένοι δάσκαλοι
* Κάθε δάσκαλος πιστοποιεί τις γνώσεις του με τουλάχιστον 1 αποδεικτικό έγγραφο + ταυτοποίηση στοιχείων στο daskaloi.gr