Μαθήματα Φιλολογίας (ανάγνωσης & γραφής) Στη Περιοχή Αγ. Δημητρίου