Ασφάλεια & Συμβουλές

Το daskaloi.gr ελέγχει κάθε επαγγελματία που εγγράφεται, βασιζόμενο στα δεδομένα που εισήγαγε ο ίδιος. Δεν πραγματοποιούμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία συνέντευξης ή έναν εκτενή έλεγχο. Χρησιμοποιήστε την καλύτερη κρίση σας κατά τη διαδικασία επιλογής δασκάλων.