Ιδιαίτερα μαθήματα αυτοάμυνας.

Αναπτύξτε τεχνικές αυτοάμυνας για την ασφάλειά σας.