Ιδιαίτερα μαθήματα δημόσιας ομιλίας

Αναπτύξτε τις ικανότητές σας στο “public speaking”

Σας κάνουμε λίγες ερωτήσεις για να σας φέρουμε σε επαφή με τους κατάλληλους δασκάλους.