Μαθήματα μπαλέτου

Ιδιαίτερα ή ομαδικά για ενήλικες και παιδιά

Σας κάνουμε λίγες ερωτήσεις για να βρούμε μαζί τον δάσκαλό σας, όπως παρόμοια έχουμε κάνει σε +50000 μαθητές με επιτυχία