Μαθήματα salsa / σάλσα χορού

Ιδιαίτερα μαθήματα salsa ή ομαδικά

Σας κάνουμε λίγες ερωτήσεις για να βρούμε μαζί τον δάσκαλό σας, όπως παρόμοια έχουμε κάνει σε +47000 μαθητές με επιτυχία