Μαθήματα zumba (ζούμπα).

Ιδιαίτερα ή ομαδικά.

Σας κάνουμε λίγες ερωτήσεις για να σας φέρουμε σε επαφή με τους κατάλληλους δασκάλους.