Μαθήματα Βιολιού Στη Περιοχή Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη