Μαθήματα Πληροφορικής Στη Περιοχή Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη