Μαθήματα φωτογραφίας στη περιοχή Παπάγου – Χολαργού

ιδιαίτερα ή ομαδικά