Μαθήματα Γερμανικών Στη Περιοχή Φιλοθέης – Ψυχικού