Αδαμαντία Σ.

Καθηγήτρια φιλόλογος

Eίμαι καθηγήτρια φιλολογίας του τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις Νέες Τεχνολογίες, μεταδοτικότητα, καθώς και με προϋπηρεσία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου, διδάσκονται όλα τα φιλολογικά μαθήματα και πραγματοποιείται προετοιμασία υποψηφίων πρότυπων – πειραματικών σχολείων.

Σε μαθητές δημοτικού αναλαμβάνω και η καθημερινή μελέτη των προγραμματισμένων καθηκόντων, παρέχεται πλούσιο υλικό σημειώσεων και ασκήσεων.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / Online
10€ – 15€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχές: