Αγάπη Ιωαννίδου

Δασκάλα – καθηγήτρια γαλλικών

Καθηγήτρια γαλλικών, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών


Σπουδές

 • Επιμορφωτικό σεμινάριο καθηγητών – εξεταστών Delf – Dalf από Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
 • Aναγνωρισμένη καθηγήτρια από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π  (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
 • Ειδικό πρόγραμμα νομικής ορολογίας στην γαλλική γλώσσα, στο διδασκαλείο του πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικό πρόγραμμα: Θεσμοί, ορολογία και μετάφραση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην γαλλική γλώσσα, στο διδασκαλείο του πανεπιστημίου Αθηνών


Επαγγελματική πείρα

 • Επίσημη εξετάστρια – διορθώτρια Delf-Dalf στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
 • Πρακτική άσκηση στη διδακτική της γαλλικής γλώσσας στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά 2013-2014
 • Ιδιαίτερα μαθήματα για μαθητές σε όλα τα επίπεδα της γαλλικής γλώσσας


Σχετικά με την διδασκαλία

 • Προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα της γαλλικής γλώσσας με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για ενήλικες και παιδιά νηπιαγωγείου – δημοτικού – γυμνασίου – λυκείου
 • Βοήθεια σε φοιτητές για εργασίες προπτυχιακές του τμήματος γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μαθήματα προφορικού λόγου σε όλα τα επίπεδα
 • Μαθήματα σε παιδιά για όλα τα επίπεδα στις εξετάσεις με προσωπικό εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για την ομαλή αφομοίωση της γλώσσας με 100% επιτυχία
 • Τρόπος διδασκαλίας:
 • Στο χώρο του μαθητή
 • Περιοχές εξυπηρέτησης: