Αλίκη Μουγκαράκη

Καθηγήτρια φιλόλογος, παιδαγωγός

Διαθέτω ως άνθρωπος αλλά και ως παιδαγωγός μεγάλη αγάπη για το αντικείμενο μου και για όλα τα παιδιά.

Στόχος μου είναι ο κάθε μαθητής να αναπτύξει το 100% των δυνατοτήτων του με έμφαση στον τρόπο διδασκαλίας που ταιριάζει στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, εφαρμόζοντας εξατομικευμένες μεθόδους.

Διαθέτω επίσης πολλή υπομονή και οργάνωση, τα οποία προσπαθώ να τα μεταλαμπαδεύσω και στους μαθητές μου.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα ανακαλύψουμε μαζί έναν ευχάριστο τρόπο μάθησης !

Προτιμώ να εφαρμόζω ολιστικές μεθόδους χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό, προσωπικές σημειώσεις και χρήση βίντεο όπου είναι δυνατό.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων