Μαρία Α.

Καθηγήτρια φιλόλογος

Είμαι πτυχιούχος απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στον τομέα Κλασικών Σπουδών (βαθμός πτυχίου : 8,26).

Παραδίδω μαθήματα αρχαίων ελληνικών και λατινικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, και αναλαμβάνω την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Έχω καταρτιστεί στους τομείς της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, του αρχαίου ελληνικού δράματος, της ποίησης και της φιλοσοφίας μέσω αντίστοιχων επιμορφωτικών προγραμμάτων, ενώ διετέλεσα ακόμη κριτής σε πανελλήνιους μαθητικούς ρητορικούς αγώνες τα έτη 2018 και 2020.

Προσφορές / ώρα
Online / εξ’ αποστάσεως
15€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά