Αναστασία Κ.

Δασκάλα πιάνο

Πτυχιούχος δασκάλα πιάνου. Εξειδίκευση και εμπερία στην δισκαλία πιάνου σε αρχάριους μαθητές τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο και διαμορφωμένο πάντα στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή.

Στόχος της διδασκαλίας μου είναι αφενός η ανάπτυξη σωστών βάσεων στο πιάνο και αφετέρου η ανάπτυξη της αγάπης και ενδιαφέροντος απέναντι στο μουσικό όργανο.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / Online
16€
  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο μου
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Μέσω internet
  • Εξυπηρετώ περιοχές: