Εικόνα Προφίλ

Ανδρομάχη Βεντούρη

Καθηγήτρια Τουρκικής Φιλολογίας, απόφοιτη του τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξεινιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Προετοιμασία πτυχίων Tömer/Dilmer