Ανδριανή – Θεοδώρα Κοχλιάδη

Δασκάλα – καθηγήτρια γαλλικών

Είμαι καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας.

Διδάσκω ιδιαίτερα μαθήματα από το 2010 και το τελευταίο χρόνο παράλληλα εργάζομαι σε ένα φροντιστήριο γαλλικής γλώσσας.

Έχω πραγματοποιήσει ένα εξ’αποστάσεως πρόγραμμα ειδίκευσης στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και έτσι μπορώ να διδάξω ακόμα και σε πολύ μικρούς μαθητές/μαθήτριες, που είτε θα μεταναστεύσουν σε γαλλόφωνη και χρειάζεται να ξέρουν τη γλώσσα, είτε αγαπούν τις ξένες γλώσσες γενικά.

Οι τιμές είναι λογικές για όλα τα επίπεδα προετοιμασίας είτε για εξετάσεις είτε για απλή γνώση της γλώσσας.

Προσφορές / ώρα
Δια ζώσης / από κοντά
12€
Online / εξ’ αποστάσεως
10€
  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχή: