Αγγελική Ρ.

Οικονομικές επιστήμες

Διδακτική προσέγγιση

Εφαρμόζω σύγχρονες διδακτικές πρακτικές που θέτουν το μαθητή και τις ανάγκες του στο επίκεντρο.

H προσέγγιση μου επικεντρώνεται στην υποστηρικτική σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου – μαθητή, στην ενεργητική μάθηση και την καλλιέργεια της ατομικότητας και της αυτοπεποίθησης.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο μου
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχές: