Άννα Α.

Δασκάλα, καθηγήτρια ελληνικών

Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά ως δεύτερη / ξένη γλώσσα.

Ακόμη, αναλαμβάνω μελέτη μαθημάτων σε παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Online / Διαδικτυακά
  • Εξυπηρετώ περιοχές: