Άννα Τ.

Καθηγήτρια φιλόλογος

Είμαι φιλόλογος με δεκαετή εμπειρία διδασκαλίας σε φροντιστήρια και σε μαθήματα ιδιαίτερα.

Τον τελευταίο χρόνο παραδίδω και διαδικτυακά μαθήματα σε μαθητές λυκείου.

Παρέχω προσωπικές σημειώσεις μηχανογραφημένες και σημειώσεις φροντιστηριακές.

Δεκτή είναι και η διδασκαλία σε group.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Διαδικτυακά