Εικόνα Προφίλ

Απόστολος Ρ.

Αναλαμβάνω μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Προϋπηρεσία σε μαθητές με αυτισμό και νοητική υστέρηση