Άρης Τσιριγώτης

Μεταδοτικότητα και υπομονή που οδηγούν σε επιτυχή αποτελέσματα και καλή σχέση με το μαθητή.

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Στο χώρο του μαθητή
  • Περιοχές εξυπηρέτησης: