Ασημίνα Φ.

Δασκάλα – καθηγήτρια φιλόλογος

Αναλάμβάνω όλα τα φιλολογικά μαθήματα σε γυμνάσιο και λύκειο καθώς και τη καθημερινή μελέτη δημοτικού.

Για περιοχές πλησίον εμού το μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο χώρο του μαθητή.

  • verified

    επιβεβαιωμένη πιστοποίηση γνώσεων

  • Τρόπος διδασκαλίας:
  • Online / Μέσω internet